Правила за поверителност


Общи условия

 

Условия за ползване на интернет магазина rabotnoto-obleklo.com

Вашият достъп и използването на този интернет  сайт /магазин  за работни облекла, обувки, ботуши, предпазни екипировки и аксесоари се определят и регулират от описаните тук условия за ползване , както и всички приложими норми и регулации.

Моля, преди да използвате сайта/магазина, прочетете внимателно условията. при осъществяване на достъп и използване на този сайт, Вие приемате напълно и безусловно тези условия.

 

Данни за  Доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.     Наименование на Доставчика: „ Спирали- БГ „ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен ул. Кара Кольо 24

3. Данни за кореспонденция: : гр. Плевен ул. Кара Кольо 24

Регистрация по ЗДДС: BG204818324 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържанието на сайта/магазина е собственост на „ Спирали- БГ „ ООД. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини , продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования . От правото Ви за достъп до този сайт/магазин  не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка без съгласието на собственика на марката.

 

Права и задължения за използване на сайт/магазин:

·        „ Спирали- БГ „ ООД

·        се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок, на договорената цена;

·        се задължава да изпълнява поетите към клиента задължения за поръчка и доставка на стоки, при спазване на Общите условия;

·        не е длъжен да осъществява доставки на поръчана стока при посочен неверен адрес, ел.поща  и телефон и непотвърдена поръчка от потребителя на услугата;

·        да уведоми клиента за срока на изпълнение на заявената услуга и не носи отговорност при забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията, когато това се дължи на възникнали форсмажорни обстоятелства;

·        не носи отговорност за неточна или невярна информация, предоставена от производителя на стоката.

·        „ Спирали- БГ „ ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.rabotnoto-obleklo.com

При използване на сайта/интернет магазина Вие:

·        имате право да разглеждате, поръчвате по индивидуална заявка и получавате продукти  от сайтa/магазина  по реда и условията, посочени в него;

·        имате право да се информирате за състоянието на своята Поръчка;

·        се задължавате да посочите валиден телефон и адрес за доставка;

·        се задължавате да заплатите стойността на поръчаните стоки;

·        се задължавате да осигурите възможност за получаване на поръчаните стоки;

·        нямате право да правите фиктивни поръчки, да давате неверни отзиви за даден продукт или да подавате друга невярна информация;

·        носите пълна отговорност при предоставяне на трети лица на потребителското си име и парола, с които сте се регистрирали в сайта , както и за всички действия, извършвани с тях;

·        имате право да зареждате, записвате или отпечатвате всички материали от този, които са публикувани на този сайт/интернет магазин, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че спазвате авторските и други права на собственост върху съдържанието;

·        нямате право да използвате сайта/интернет магазина за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, заплашително, клеветящо, порнографско,или религиозно.

·        се задължавате да спазвате действащото законодателство на Република България и настоящите условия за ползване.

·        сте задлъжени  да обезщетите „ Спирали- БГ „ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.rabotnoto-obleklo.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

Процедура за поръчка

"СПИРАЛИ-БГ" ООД  приема онлайн поръчки от интернет магазина си http://rabotnoto-obleklo.com. Поръчките могат да бъдат направени по следните начини:

·        Поръчка, направена през  http://rabotnoto-obleklo.com се счита за оферта за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане;

·        на адреса на електронната ни поща  admin@rabotnoto-obleklo.com – тук може да направите и запитване в свободен текст ако продуктите в сайта не отговарят на Вашите изисквания , или не сте открили такива;

 

·        на телефон – 0879995452

·        Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на Спирали-БГ ООД се свърже с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката. Статусът на Вашата поръчка може да бъде проследен във всеки един момент през Вашият профил в http://rabotnoto-obleklo.com;

·        Всички продукти в нашият онлайн магазин са с цени със и без ДДС /за удобство на корпоративните клиенти/.

 

Плащания

При поръчка на стока имате възможност да изберете един от следните начини на плащане:

- с наложен платeж при доставка с куриерска фирма Еконт;

- в брой при доставка от наш служител след предварително уговаряне за възможността да се осъществи доставката от нас;

- по банков път

• При наложен платеж - за стойност на поръчката до 100 лв без ДДС крайната цена на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Като крайната цена се формира от – стойността на поръчката + прибавяне на такса от % върху общата цена, която се дължи за услугата наложен платеж и застраховка + стойността на доставката . Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

• При наложен платеж - за стойност на поръчката над  100 лв без ДДС стойността  на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията безплатна доставка е невалидна ако в поръчката са включени стоки от продуктовата група ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ.

• При плащане по банков път се превежда сумата, посочена в поръчката на Клиента по следната банкова сметка:

Получател: СПИРАЛИ-БГ ООД

Банка: Пиреос Банк, Плевен

Банкова сметка: BG93PIRB80771606196996

Банков код: BIC: PIRBBGSF

Плащането се извършва след обаждане на служител на Спирали – БГ ООД и потвърждаване на наличността на заявените от Вас продукти. В основание на плащането се записва номера на поръчката/или на издадената от нас проформа фактура/изпратен на посочен от клиента e-mail и датата на полученото потвърждение на поръчката.

 

Доставка

·        Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма Еконт на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 10.00 лв без ДДС.

·        Цената на доставката е за сметка на купувача за поръчки до 500.00 лв без ДДС.

·        При поръчка над 500.00 лв. без ДДС стойността на доставката е безплатна. При заявено желание от клиента за доставка с друга куриерска фирма, стйността на доставката се заплаща от клиента.

·        При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост. В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента.“СПИРАЛИ-БГ“ ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на СПЕДИТОРА, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

·        Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

·        Документи, съпътстващи доставката на стоката: фактура с включен ДДС и ако има съпровождащи  продукта гаранционна карта и инструкция за експлоатация и декларация за съответствие.

·        Срок на доставка – 2 до 3 работни дни след получаване на поръчката, според местонахождението на купувача, за наличните стоки. (Поради натовареност на колегите в склада е възможно срока на доставка да бъде удължен, за което моля да ни извините).

 

Анулиране на поръчка

Поръчка може да бъде анулирана  при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.  Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете със служител на „СПИРАЛИ – БГ“ ООД на посочените телефони за контакт.

 

Рекламации

Рекламации се приемат в случаите, когато:

·        е налице явно несъответствие между поръчаната и доставена стока;

·        стоката е с видим дефект;

·        стоката е повредена по време на доставката и.

 

Връщане на стоки

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им при условие , че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са доставени и комплектовани, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Според т.1 на (ЗЗППТ) "потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят". В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 - стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка – поставени фирмени надписи, лога, снимки и други . Платената сума се възстановява на КУПУВАЧА до 14 дни, с изключение на транспортните разходи по изпращане и връщането на стоката и и таксите на куриера за наложен платеж и застраховка на стоката, които са  за сметка на потребителя. В случай, че желаете да върнете закупени от  http://rabotnoto-obleklo.com  стоки моля, свържете се за допълнителна информация със служител на СПИРАЛИ – БГ ООД

 

Отговорности

Използването на сайта/интернет магазина е изцяло на Ваша отговорност. СПИРАЛИ – БГ ООД не  носи  отговорност за каквито и да е щети, породени от използването на САЙТА, невъзможността за неговото ползване или свързани по какъвто и да е начин с него. СПИРАЛИ-БГ ООД носи отговорност пред потребителите, само в предвидените от българското законодателство случаи.

 

Лични данни 

Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате спокойни, когато посещавате нашият уеб-сайт. СПИРАЛИ – БГ ООД  обръща специално внимание на конфиденциалността при обработка на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на СПИРАЛИ – БГ ООД  да съдържат връзки с други интернет страници, за които настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни не е в сила. СПИРАЛИ – БГ ООД спазва неприкосновеността на Вашите лични данни и личен живот.  Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

СПИРАЛИ – БГ ООД  ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от rabotnoto-obleklo.com, за да подобрява предлаганите Услуги.

 

Промяна в условията за ползване

СПИРАЛИ – БГ ООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за Вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи. СПИРАЛИ – БГ ООД се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то СПИРАЛИ – БГ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 

 

Процедура за поръчка

Спирали – БГ ООД  приема онлайн поръчки от интернет магазина си http://rabotnoto-obleklo.com. Поръчките могат да бъдат направени по следните начини:

·        Поръчка, направена през http://rabotnoto-obleklo.com.  се счита за оферта за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане;

·        на адреса на електронната ни поща  admin@rabotnoto-obleklo.com – тук може да направите и запитване в свободен текст ако продуктите в сайта не отговарят на Вашите изисквания, или не сте открили такива;

·        на телефон –0879995452

·        Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на Спирали – БГ ООД се свърже с Вас или получите потвърждение по e-mail за състоянието на поръчката Ви. Статусът на Вашата поръчка може да бъде проследен и във всеки един момент през Вашият профил в http://rabotnoto-obleklo.com;

·        Всички продукти в нашият онлайн магазин са с цени със и без ДДС.

 

 

Плащане и доставка

Плащания

При поръчка на стока имате възможност да изберете един от следните начини на плащане:

с наложен платeж при доставка от куриерска фирма : Еконт Експрес

в брой при доставка от наш служител след предварително уговаряне за възможността да се осъществи доставката от нас;

по банков път 

• При наложен платеж - за стойност на поръчката до 500 лв без ДДС крайната цена на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Като крайната цена се формира от – стойността на поръчката + прибавяне на такса от % върху общата цена, която се дължи за услугата наложен платеж и застраховка + стойността на доставката. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

• При наложен платеж - за стойност на поръчката над  500 лв без ДДС цената на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията безплатна доставка е невалидна ако в поръчката са включени стоки от продуктовата група ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ.

 

• При плащане по банков път се превежда сумата, посочена в поръчката на Клиента по следната банкова сметка:

Получател :

Банка :

Банков код BIC :

Сметка IBAN :

Плащането се извършва след обаждане на служител на Спирали – БГ ООД и потвърждаване на наличността на заявените от Вас продукти. В основание на плащането се записва номера на поръчката /или на издадената от нас проформа фактура/ изпратена на посоченият от клиента e-mail и датата на полученото потвърждение на поръчката.

 

Доставки

·        Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма - Еконт на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 10.00 лв без ДДС.

·        Цената на доставката е за сметка на купувача за поръчки до 500.00 лв без ДДС.

·        При поръчка над 500.00 лв. без ДДС стойността на доставката е безплатна. При заявено желание от клиента за доставка с друга куриерска фирма, стйността на доставката се заплаща от клиента.

·        При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост. В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента.Спирали – БГ ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на СПЕДИТОРА, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

·        Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

·        Документи, съпътстващи доставката на стоката: фактура с включен ДДС и ако има съпровождащи  продукта гаранционна карта и инструкция за експлоатация и декларация за съответствие.

·        Срок на доставка – 2 до 3 работни дни след получаване на поръчката, според местонахождението на купувача, за наличните стоки.

 

 

 

 

Отказ, замяна и рекламации

Анулиране на поръчка

Поръчка може да бъде анулирана  при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.  Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете със служител на Спирали – БГ ООД на посочените телефони за контакт.

 

Рекламации

Рекламации се приемат в случаите, когато:

·        е налице явно несъответствие между поръчаната и доставена стока;

·        стоката е с видим дефект;

·        стоката е повредена по време на доставката и.

 

Връщане на стоки

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им при условие, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са доставени и комплектовани, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Според т.1 на (ЗЗППТ) "потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят". В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка – поставени фирмени надписи, лога, снимки и др. по заявка на клиента.

Платената сума се възстановява на КУПУВАЧА  в срок до 14 дни, с изключение на транспортните разходи по изпращане и връщането на стоката и таксите на куриера за наложен платеж и застраховка на стоката, които са  за сметка на потребителя. В случай, че желаете да върнете закупени от  http://rabotnoto-obleklo.com  стоки моля, свържете се за допълнителна информация със служител на Спирали – БГ ООД.