За нас

При нас ще откриете голям избор висококачествени облекла и ЛПС-гарант за удобство и приятна работа.

На 17.09.2020 г. „СПИРАЛИ-БГ” ООД стартира изпълнението на проект

BG16RFOP002-2.073-14212-C01 „Преодоляване недостига на средства и

липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив

от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

процедура BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Бюджет на проекта: 10 000.00 лева от които 8 500.00 лева европейско

и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Средствата ще бъдат

вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства


или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал

за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Резултати: изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и

малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

COVID-19 и стабилност на работни места.


Начало: 17.09.2020 г.
Край: 17.12.2020 г.