Информация за доставка

Плащане и доставка

Плащания

При поръчка на стока имате възможност да изберете един от следните начини на плащане:

с наложен платeж при доставка от куриерска фирма : Еконт Експрес

в брой при доставка от наш служител след предварително уговаряне за възможността да се осъществи доставката от нас;

по банков път 

• При наложен платеж - за стойност на поръчката до 500 лв без ДДС крайната цена на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Като крайната цена се формира от – стойността на поръчката + прибавяне на такса от % върху общата цена, която се дължи за услугата наложен платеж и застраховка + стойността на доставката. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

• При наложен платеж - за стойност на поръчката над  500 лв без ДДС цената на поръчката се заплаща в брой при получаване на стоката на служител на куриерската фирма. Куриерът издава документ за заплатената сума и при подписване на придружителните документи, доставката се счита за извършена и поръчката изпълнена без забележки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията безплатна доставка е невалидна ако в поръчката са включени стоки от продуктовата група ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ.

 

• При плащане по банков път се превежда сумата, посочена в поръчката на Клиента по следната банкова сметка:

Получател :

Банка :

Банков код BIC :

Сметка IBAN :

Плащането се извършва след обаждане на служител на Спирали – БГ ООД и потвърждаване на наличността на заявените от Вас продукти. В основание на плащането се записва номера на поръчката /или на издадената от нас проформа фактура/ изпратена на посоченият от клиента e-mail и датата на полученото потвърждение на поръчката.

 

Доставки

·        Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма - Еконт на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 10.00 лв без ДДС.

·        Цената на доставката е за сметка на купувача за поръчки до 500.00 лв без ДДС.

·        При поръчка над 500.00 лв. без ДДС стойността на доставката е безплатна. При заявено желание от клиента за доставка с друга куриерска фирма, стйността на доставката се заплаща от клиента.

·        При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост. В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента.Спирали – БГ ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера на СПЕДИТОРА, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

·        Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

·        Документи, съпътстващи доставката на стоката: фактура с включен ДДС и ако има съпровождащи  продукта гаранционна карта и инструкция за експлоатация и декларация за съответствие.

·        Срок на доставка – 2 до 3 работни дни след получаване на поръчката, според местонахождението на купувача, за наличните стоки.